Falowniki OMRON - dystrybucja

Websystem - Zwoleń tel. 601-747-565

  • Start
  • Usterki
  • Testowanie stanu izolacji obwodów głównych falownika

Testowanie stanu izolacji obwodów głównych falownika

Przyrządem służącym do pomiaru izolacji obwodów głównych falownika względem ziemi jest miernik staniu izolacji. Zaciski główne falownika powinny mieć odpowiednio dużą rezystancję izolacji względem ziemi.

Schemat połączenia falownika do testu stanu izolacji obwodów głównych został pokazany poniżej.
1. Zastosuj się do wyszczególnionych punktów zanim przystąpisz do pomiaru stanu izolacji obwodów głównych falownika:
2. Odłącz napięcie zasilania z falownika i odczekaj przynajmniej 5 minut przed podjęciem dalszych czynności
3. Zdejmij przednią obudowę falownika tak, aby dostać się do zacisków siłowych
4. Zdejmij wszystkie przewody przyłączone do zacisków[R, S, T, RB, PD/+1, PD/+, N/-, U, V i W]
5. Połącz zaciski siłowe [R, S, T, PD/+1, PD/+, N/-, U, V i W] jak na poniższym schemacie
6. Podłącz zacisk GND falownika do potencjału ziemi i jednego z zacisków miernika stanu izolacji jak na schemacie poni żej. Drugi zacisk miernika podłącz do zwartych przewodów [R, S, T, PD/+1, PD/+, N/-, U, V i W]. Dokonaj pomiaru izolacji (napięcie pomiaru DC500V) i sprawdź czy uzyskana wartość pomierzona rezystancji izolacji jest większa niż 5MOhm.

Testowanie stanu izolacji obwodów głównych falownika


1. Po dokonaniu testu odłącz miernik stanu izolacji od falownika
2. Przywróć oryginalne połączenia falownika

 UWAGA: Nie używaj miernika stanu izolacji do obwodów sterowniczych falownika takich jak zaciski programowalne wejściowe/wyjściowe, zaciski wejściowe analogowe itp. Gdyż może to spowodować uszkodzenie falownika
 UWAGA: Nigdy nie przeprowadzaj próby napięciowej wytrzymałości probierczej. Obwody główne falownika zawierają półprzewodniki, które mogą ulec uszkodzeniu podczas takiej próby.
 

Drukuj