Falowniki OMRON - dystrybucja

Websystem - Zwoleń tel. 602-878-747

Falowniki OMRON serii MX2

  1-fazowe klasy 200V
Zasilane 1-fazowe napięcie 230V Falownik OMRON MX2 Falownik OMRON MX2 Falownik OMRON MX2 Falownik OMRON MX2 Falownik OMRON MX2 Falownik OMRON MX2
Typ modelu MX2- 3G3MX2-AB001-E 3G3MX2-AB002-E 3G3MX2-AB004-E 3G3MX2-AB007-E 3G3MX2-AB015-E 3G3MX2-AB022-E
Maks. moc silnika *2 kW VT 0,2 0,4 0,55 1,1 2,2 3,0
CT 0,1 0,2 0,4 0,75 1,5 2,2
HP VT 1/4 1/2 3/4 1,5 3 4
CT 1/8 1/4 1/2 1 2 3
Moc znamionowa (kVA) 200 V VT 0,4 0,6 1,2 2,0 3,3 4,1
CT 0,2 0,5 1,0 1,7 2,7 3,8
240 V VT 0,4 0,7 1,4 2,4 3,9 4,9
CT 0,3 0,6 1,2 2,0 3,3 4,5
Cena falownika kup  teraz kup teraz kup teraz kup teraz kup teraz kup teraz
Zamiennik HITACHI (model) hitachi hitachi hitachi hitachi hitachi hitachi
Znamionowe napięcie zasilania Jednofazowe: 200 V-15% do 240 V+10%, 50/60 Hz±5%
Znamionowe napięcie wyjściowe *3 3-fazowe: 200 do 240V (proporcjonalnie do napięcia zasilania)
Znamionowy prąd wyjściowy (A) VT 1,2 1,9 3,5 6,0 9,6 12,0
CT 1,0 1,6 3,0 5,0 8,0 11,0
Moment rozruchowy *6 200% przy 0,5 Hz
Hamowanie Bez rezystora 100%: <50 Hz 50%: <60 Hz 70%: ≤50 Hz 50%: ≤60 Hz 20%: ≤50 Hz 20%: ≤60 Hz
Z rezystorem 150% 100%
Hamowanie prądem stałym DC W zależności od częstotliwości pracy, czasu i siły hamowania
Waga: kg 1,0 1,0 1,1 1,4 1,8 1,8
lb 2,2 2,2 2,4 3,1 4,0 4,0

 

  3-fazowe klasy 400 V
Zasilanie 3-fazowe napięcie 400V Falownik OMRON MX2 Falownik OMRON MX2 Falownik OMRON MX2 Falownik OMRON MX2 Falownik OMRON MX2 Falownik OMRON MX2
Typ modelu MX2- 3G3MX2-A4004-E 3G3MX2-A4007-E 3G3MX2-A4015-E 3G3MX2-A4022-E 3G3MX2-A4030-E 3G3MX2-A4040-E
Maks. moc silnika *2 kW VT 0,75 1,5 2,2 3,0 4,0 5,5
CT 0,4 0,75 1,5 2,2 3,0 4,0
HP VT 1 2 3 4 5 7,5
CT 1/2 1 2 3 4 5
Moc znamionowa (kVA) 380 V VT 1,3 2,6 3,5 4,5 5,7 7,3
CT 1,1 2,2 3,1 3,6 4,7 6,0
480 V VT 1,7 3,4 4,4 5,7 7,3 9,2
CT 1,4 2,8 3,9 4,5 5,9 7,6
Cena falownika kup teraz kup teraz kup teraz kup teraz kup teraz kup teraz
Zamiennik HITACHI (model) hitachi hitachi hitachi hitachi hitachi hitachi
Znamionowe napięcie zasilania 3-fazowe: 380 V -15% do 480 V +10%, 50/60 Hz ±5%
Znamionowe napięcie wyjściowe *3 3-fazowe: 380 do 480 V (proporcjonalnie do napięcia zasilania)
Znamionowy prąd wyjściowy (A) VT 2,1 4,1 5,4 6,9 8,8 11,1
CT 1,8 3,4 4,8 5,5 7,2 9,2
Moment rozruchowy *6 200% przy 0,5 Hz
Hamowanie Bez rezystora 100%: ≤50 Hz 50%: ≤60 Hz 70%: ≤50 Hz 50%: ≤60 Hz  
Z rezystorem 150%
Hamowanie prądem stałym DC W zależności od częstotliwości pracy, czasu i siły hamowania
Waga: kg 1,5 1,6 1,8 1,9 1,9 2,1
lb 3,3 3,5 4,0 4,2 4,2 4,6

 

  3-fazowe klasy 400 V
Zasilanie 3-fazowe napięcie 400V Falownik OMRON MX2 Falownik OMRON MX2 Falownik OMRON MX2 Falownik OMRON MX2
Typ modelu MX2- 3G3MX2-A4055-E 3G3MX2-A4075-E 3G3MX2-A4110-E 3G3MX2-A4150-E
Maks. moc silnika *2 kW VT 7,5 11 15 18,5
CT 5,5 7,5 11 15
HP VT 10 15 20 25
CT 7,5 10 15 20
Moc znamionowa (kVA) 380 V VT 11,5 15,1 20,4 25,0
CT 9,7 11,8 15,7 20,4
480 V VT 14,5 19,1 25,7 31,5
CT 12,3 14,9 19,9 25,7
Cena kup teraz kup teraz kup teraz kup teraz
Zamiennik HITACHI (model) hitachi hitachi hitachi hitachi
Znamionowe napięcie zasilania 3-fazowe: 380 V -15% do 480 V +10%, 50/60 Hz ±5%
Znamionowe napięcie wyjściowe *3 3-fazowe: 380 do 480 V (proporcjonalnie do napięcia zasilania)
Znamionowy prąd wyjściowy (A) VT 17,5 23,0 31,0 38,0
CT 14,8 18,0 24,0 31,0
Moment rozruchowy *6 200% przy 0,5 Hz
Hamowanie Bez rezystora 100%: ≤50 Hz 50%: ≤60 Hz
Z rezystorem 150%
Hamowanie prądem stałym DC W zależności od częstotliwości pracy, czasu i siły hamowania
Waga: kg 3,5 3,5 4,7 5,2
lb 7,7 7,7 10,4 11,5

 

  3-fazowe klasy 200 V
Zasilanie 3-fazowe napięcie 200V Falownik OMRON MX2 Falownik OMRON MX2 Falownik OMRON MX2 Falownik OMRON MX2 Falownik OMRON MX2 Falownik OMRON MX2
Typ modelu MX2- 3G3MX2-A2001-E 3G3MX2-A2002-E 3G3MX2-A2004-E 3G3MX2-A2007-E 3G3MX2-A2015-E 3G3MX2-A2022-E
Maks. moc silnika *2 kW VT 0,2 0,4 0,75 1,1 2,2 3,0
CT 0,1 0,2 0,4 0,75 1,5 2,2
HP VT 1/4 1/2 1 1,5 3 4
CT 1/8 1/4 1/2 1 2 3
Moc znamionowa (kVA) 200 V VT 0,4 0,6 1,2 2,0 3,3 4,1
CT 0,2 0,5 1,0 1,7 2,7 3,8
240 V VT 0,4 0,7 1,4 2,4 3,9 4,9
CT 0,3 0,6 1,2 2,0 3,3 4,5
Cena kup teraz kup teraz kup teraz kup teraz kup teraz kup teraz
Zamiennik HITACHI (model) hitachi hitachi hitachi hitachi hitachi hitachi
Znamionowe napięcie zasilania 3-fazowe: 200 V-15% do 240 V+10%, 50/60 Hz±5%
Znamionowe napięcie wyjściowe *3 3-fazowe: 200 do 240V (proporcjonalnie do napięcia zasilania)
Znamionowy prąd wyjściowy (A) VT 1,2 1,9 3,5 6,0 9,6 12,0
CT 1,0 1,6 3,0 5,0 8,0 11,0
Moment rozruchowy *6 200% przy 0,5 Hz
Hamowanie Bez rezystora 100%: ≤50 Hz 50%: ≤60 Hz 70%: ≤50 Hz 50%: ≤60 Hz  
Z rezystorem 150%  
Hamowanie prądem stałym DC W zależności od częstotliwości pracy, czasu i siły hamowania
Waga: kg 1,0 1,0 1,1 1,2 1,6 1,8
lb 2,2 2,2 2,4 2,6 3,5 4,0

 

  3-fazowe klasy 200 V
Zasilanie 3-fazowe napięcie 200V Falownik OMRON MX2 Falownik OMRON MX2 Falownik OMRON MX2 Falownik OMRON MX2 Falownik OMRON MX2
Typ modelu MX2- 3G3MX2-A2037-E 3G3MX2-A2055-E 3G3MX2-A2075-E 3G3MX2-A2110-E 3G3MX2-A2150-E
Maks. moc silnika *2 kW VT 5,5 7,5 11 15 18,5
CT 3,7 5,5 7,5 11 15
HP VT 7,5 10 15 20 25
CT 5 7,5 10 15 20
Moc znamionowa (kVA) 200 V VT 6,7 10,3 13,8 19,3 20,7
CT 6,0 8,6 11,4 16,2 20,7
240 V VT 8,1 12,4 16,6 23,2 24,9
CT 7,2 10,3 13,7 19,5 24,9
Cena kup teraz kup teraz kup teraz kup teraz kup teraz
Zamiennik HITACHI (model) hitachi hitachi hitachi hitachi hitachi
Znamionowe napięcie zasilania Jednofazowe: 200 V-15% do 240 V+10%, 50/60 Hz±5%
Znamionowe napięcie wyjściowe *3 3-fazowe: 200 do 240V (proporcjonalnie do napięcia zasilania)
Znamionowy prąd wyjściowy (A) VT 19,6 30,0 40,0 56,0 69,0
CT 17,5 25,0 33,0 47,0 60,0
Moment rozruchowy *6 200% przy 0,5 Hz
Hamowanie Bez rezystora 100%: ≤ 50 Hz 50%: ≤ 60 Hz 70%: ≤ 50 Hz 50%: ≤ 60 Hz
Z rezystorem 150%
Hamowanie prądem stałym DC W zależności od częstotliwości pracy, czasu i siły hamowania
Waga: kg 2,0 3,3 3,4 5,1 7,4
lb 4,4 7,3 7,5 11,2 16,3

 

Notatka 1 Metoda zabezpieczenia spełnia wymagania JEM 1030.

Notatka 2 Jako silnik rozumie się standardowy silnik 3-fazowy (posiadający 4 pary biegunów). Gdy zastosowany jest inny silnik, należy zwrócić uwagę, aby wartość prądu znamionowego silnika (50/60 Hz) nie przekraczała wartości znamionowej prądu wyjściowego falownika.

Notatka 3 Wraz ze spadkiem napięcia zasilania zmniejsza się napięcie wyjściowe (z wyjątkiem sytuacji, gdy używana jest funkcja AVR). W każdym przypadku wartość napięcia wyjściowego nie może przekraczać wartości napięcia zasilania.

Notatka 4 Przed rozpoczęciem pracy silnika z częstotliwościami wyższymi niż 50/60Hz należy skonsultować się z jego producentem odnośnie maksymalnej dopuszczalnej prędkości pracy.

Notatka 5 Zatwierdzone kategorie napięcia zasilania
• 460 do 480 VAC - 2 kategoria przepięciowa
• 380 do 460 VAC - 3 kategoria przepięciowa
Aby spełnić wymagania 3 kategorii przepięciowej, należy zastosować podłączony w trójkąt i uziemiony transformator separujący (w celu spełnienia wymagań Dyrektywy niskonapięciowej), spełniający wymagania norm EN lub IEC.

Notatka 6 Przy napięciu znamionowym, gdy zastosowano standardowy, 4-biegunowy silnik 3-fazowy.

Notatka 7 Wielkość momentu hamowania to średnia wartość momentu zwalniającego przy najkrótszym czasie wyhamowania (jak zasygnalizowano zatrzymanie od częstotliwości 50/60 Hz). Nie jest to ciągła wartość momentu hamowania z odzyskiem energii. Średnia wartość momentu hamowania zmienia się w zależności od strat mocy w silniku. Wartość ta zmniejsza się, gdy silnik pracuje z częstotliwością wyższą niż 50 Hz. Jeśli wymagana jest wyższa wartość momentu hamowania, należy zastosować dodatkowy rezystor hamowania lub opcjonalny moduł hamowania z odzyskiem energii.

Notatka 8 Wartość zadana częstotliwości to maksymalna częstotliwość przy sygnale 9,8V na analogowym wejściu napięciowym 0-10 V DC lub 19,6 mA na analogowym wejściu prądowym 4 do 20 mA. W przypadku, gdy ta charakterystyka nie spełnia wymagań aplikacji, prosimy skontaktować się z przedstawicielem firmy Omron.

Notatka 9 Jeśli falownik pracuje poza obszarem pokazanym na wykresie obniżenia wartości znamionowej prądu wyjściowego falownika, może nastąpić uszkodzenie falownika lub jego żywotność ulegnie skróceniu. Wartość parametru B083 Ustawienie Częstotliwości Przełączania należy ustawić zgodnie z oczekiwanym poziomem natężenia prądu wyjściowego. Szczegółowe dane na temat zakresu parametrów pracy falownika można znaleźć w rozdziale przedstawiającym wykresy obniżenia wartości znamionowej prądu wyjściowego falownika.

Notatka 10 Temperatura przechowywania odnosi się do krótkotrwałych temperatur w czasie transportu.

Notatka 11 Zgodnie z metodą testowania, określoną w JIS C0040 (1999). Aby uzyskać informacje na temat modeli nieuwzględnionych w tabeli danych znamionowych, należy skontaktować się z lokalnym przedstawicielem firmy Omron.

Notatka 12 Strata mocy jest obliczona na podstawie danych technicznych głównych elementów półprzewodnikowych.
Jeśli szafa elektryczna jest projektowana na bazie tych wartości, należy wziąć pod uwagę odpowiedni margines bezpieczeństwa. W przeciwnym razie mogą wystąpić problemy z przegrzewaniem urządzenia.

 

Drukuj